informacje o RODO.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Informujemy, że:

· Administratorem danych osobowych wskazanych w danych handlowych jest firma Crs Modus Marzena Wawro z siedzibą przy ul. Grodzka 4, w Rudzie Śląskiej, tel.:694-472-985 , adres e-mail: modusdruki@gmail.com

· Celem zbierania danych jest obsługa procesu ofertowania oraz sprzedaży-zakupu.

· Podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacja celu wykonanie umowy zakupu-sprzedaży. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w celu.

· Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z odpowiednimi Ustawami. . Czas przechowywania – Ustawa o rachunkowości (5 lat ) Ordynacja Podatkowa (6 lat).

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Crs Modus, którym jest:

· umożliwienie świadczenia usług drogą elektroniczną

· kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

· obsługa zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

· kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

· zapewnienie obsługi usług płatniczych i kurierskich;

· organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

· przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jako zespół CRS dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe oraz prywatność wszystkich naszych klientów. Wierzymy w otwartą i transparentną komunikację, w której na pierwszym miejscu stawiane są potrzeby użytkowników.

Nasza polityka prywatności nie ulega wielkim zmianom.

· Dane przetwarzamy tylko i wyłącznie w celu sprawnej obsługi, realizacji zamówień, udzielenia informacji i/lub przesłania ofert.

· Nie sprzedajemy danych ani nie udostępniamy ich osobom trzecim.

· Zabezpieczamy dostęp do nich przed podmiotami trzecimi.

· Masz prawo do informacji o danych, które posiadamy, ich zmiany i aktualizacji, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia.

· Aby usunąć swoje dane wystarczy w odpowiedzi napisać „wycofuję zgodę” lub każdy inny teks informujący nas o żądaniu usunięcia danych.

· Na wszystkie pytania oraz dyspozycje dotyczące Twoich danych odpowiadamy pod adresem: modusdruki@gmail.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sklep.cmodus.pl, www.cmodus.eu

obowiązujący od 25.12.2014r.

§1
Określenie Sprzedawcy

1. Właścicielem Sklepu jest:
Crs Modus Marzena Wawro
z siedzibą w 41-706 Ruda Śląska, ul. Grodzka 4/4 ,
NIP: 641-221-52-10
REGON: 240665535
Tel. +48 694 472 985, +48 32 757 64 50
E-mail: modusdruki@gmail.com , biuro@cmodus.pl
Zarejestrowana w Rudzie Śląskiej pod numerem 23445/07
Adres korespondencyjny:
CRS Modus Marzena Wawro
Kłodnicka 99
41-706 Ruda Śląska

§2
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu
na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią
towary wyświetlone na stronie Sklepu, z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną.
Przedmioty te można nabyć w niższej cenie.

§3
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
· poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta);
· e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
· telefonicznie na numery podane na stronie internetowej Sklepu.
2. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją
o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może się również zdarzyć, że
Pracownik Sklepu będzie kontaktować się telefonicznie w razie jakichkolwiek pytań bądź
wątpliwości.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na
weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez
wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej
przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób
płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości
co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym
towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru,
jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.
5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep
poprzez wysłanie do Klienta wiadomości email z potwierdzeniem Zamówienia.
6. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie
liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na
rachunku bankowym Sklepu.
7. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez
siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności
takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
Niniejsza zgoda uprawnia Sklep również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie
elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w
sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
8. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks
Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.
Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

§4
Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności:
· płatność przelewem (przedpłata),
· płatność przy odbiorze (pobranie),
· płatność gotówką przy odbiorze w siedzibie Sklepu (odbiór),
· płatność elektroniczna za pośrednictwem system PayPal (PayPal),
· płatność elektroniczna za pośrednictwem Przelewy24. (elektroniczna).
2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
4. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu
7 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone
zamówienie.
5. W przypadku płatności walutowych (Euro) w potwierdzeniu Zamówienia jest wysyłany
odrębny numer konta bankowego.

§5
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich, poczty polskiej – lub
udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.
2. Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą
zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
3. Sklep realizuje wysyłkę towarów na terenie Unii Europejskiej.

§6
Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu
reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient. Adres, pod
który Klient winien odesłać towar:
Crs Modus Marzena Wawro
Kłodnicka 99
41-706 Ruda Śląska
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu
towaru wraz z opisem niezgodności.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru
bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi poniesione koszta wysyłki
towaru. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy
oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
5. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji.
Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i
udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
6. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks
Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.
Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.
7. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§7
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo
odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty
doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy
złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu,
którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
(stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres: biuro@cmodus.pl
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu
od umowy na swój koszt.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego
produktu.
5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W
przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.
6. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany
przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:
· w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
· o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
· w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
· w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
· w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
· w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
· w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
przedsiębiorca nie ma kontroli;
· w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej
naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do
wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
· w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
· dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
· zawartej w drodze aukcji publicznej;
· świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z
wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w
umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
· dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie
prawa odstąpienia od umowy.
8. Przedmioty z indywidualnym nadrukiem, grawerem nie podlegają prawu odstąpienia od
umowy. Są one rzeczami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji
Klienta lub służącymi zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. (ustawa o prawach
konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art.38)).

§8
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów
reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newsletter).
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania
zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§9
Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie
internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany
w zamówieniu.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób
określony w ust. 3.
6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do
końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Crs Modus Marzena Wawro
Kłodnicka 99
41-706 Ruda Śląska
biuro@cmodus.pl
Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy
dostawy następujących
rzeczy:_____________________________________________________________
Data zawarcia
umowy/dostawy:_____________________________________________________
Imię i Nazwisko
Konsumenta:______________________________________________________
Adres
Konsumenta:_______________________________________________________________
Podpis
Konsumenta*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Crs Modus Marzena Wawro
Kłodnicka 99
41-706 Ruda Śląska
biuro@cmodus.pl
Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących
produktach:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________
Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________
Data zawarcia
umowy/dostawy:____________________________________________________ ___
Imię i Nazwisko
Konsumenta:______________________________________________________ ___
Adres
Konsumenta:_______________________________________________________________
__
Podpis
Konsumenta*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________